• My Image

Profesionalna

obsługa klijenta wykonywana jest za pomoca indywidualnie przygotowanej oferty. W sposób ten gwarantujemy obsługe dostosowana do Państwa potrzeb a nie odwrotnie. Oferujemy usługi na zlecenie jednorazowe a takze na ustalony harmonogram odbioru. Działalność prowadzimy na terenie Zachodniopomorskim.
My Image

My Image

Dokładnie

prowadzona biezaca i archiwalna dokumentacja zgodnie z przepisami dostarczana przy każdym odbiorze gwarantuje Państwu pełny rejestr odbioru, transportu i ostatecznego unieszkodliwienia odpadów. Prowadzimy takze kwartalne, i roczne sprawozdania które dostarczane sa na życzenie klijenta.

Kody odpadów

placówek wytwarzajacych niebezpieczne odpady zamieszczone poniżej to tylko cześć naszych usług.

18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłaczeniem 18 01 03)
18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służace do jej przechowywania (z wyłaczeniem 18 01 03)
18 01 03* - inne odpady, które zawieraja żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o ktorych wiadomo lub co do których istnieja wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywoluja choroby u ludzi i zwierzat (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłaczeniem 18 01 80 i 18 01 82,
18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* - odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 81 - zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie, inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03 - inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08 - leki inne niż wymienione w 18 02 07


Serdecznie

zapraszamy do współpracy. Jesteśmy przekonani ze sprawność w wykonywaniu naszych usług przerosnie Państwa oczekiwania.

My Image

PRYWATNOŚĆ • COOKIES • KONTAKT • SITEMAP

© 2018 TRANS MEDICUS WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE